Protaphane

Land: Europeiska unionen

Språk: danska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
27-10-2020

Aktiva substanser:

Insulin human

Tillgänglig från:

Novo Nordisk A/S

ATC-kod:

A10AC01

INN (International namn):

insulin human (rDNA)

Terapeutisk grupp:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapiområde:

Diabetes Mellitus

Terapeutiska indikationer:

Behandling af diabetes mellitus.

Produktsammanfattning:

Revision: 18

Bemyndigande status:

autoriseret

Tillstånd datum:

2002-10-07

Bipacksedel

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel bulgariska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper bulgariska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport bulgariska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel spanska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel tyska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel estniska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel engelska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel franska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel italienska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel polska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel finska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel svenska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 27-10-2020
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 23-09-2014
Bipacksedel Bipacksedel norska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 27-10-2020
Bipacksedel Bipacksedel isländska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 27-10-2020
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 27-10-2020
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 27-10-2020

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik