Protaphane

Страна: Європейський Союз

мова: данська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

Insulin human

Доступна з:

Novo Nordisk A/S

Код атс:

A10AC01

ІПН (Міжнародна Ім'я):

insulin human (rDNA)

Терапевтична група:

Narkotika anvendt i diabetes

Терапевтична области:

Diabetes Mellitus

Терапевтичні свідчення:

Behandling af diabetes mellitus.

Огляд продуктів:

Revision: 18

Статус Авторизація:

autoriseret

Дата Авторизація:

2002-10-07

інформаційний буклет

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет болгарська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 27-10-2020
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 23-09-2014
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 27-10-2020
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 23-09-2014
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 27-10-2020
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 23-09-2014
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 27-10-2020
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 27-10-2020
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 27-10-2020

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів