Protaphane

País: Unió Europea

Idioma: danès

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

Insulin human

Disponible des:

Novo Nordisk A/S

Codi ATC:

A10AC01

Designació comuna internacional (DCI):

insulin human (rDNA)

Grupo terapéutico:

Narkotika anvendt i diabetes

Área terapéutica:

Diabetes Mellitus

indicaciones terapéuticas:

Behandling af diabetes mellitus.

Resumen del producto:

Revision: 18

Estat d'Autorització:

autoriseret

Data d'autorització:

2002-10-07

Informació per a l'usuari

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari búlgar 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica búlgar 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública búlgar 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 27-10-2020
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 27-10-2020
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 27-10-2020
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 27-10-2020
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 23-09-2014
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 27-10-2020
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 27-10-2020
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 27-10-2020
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 27-10-2020
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 27-10-2020

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents