Protaphane

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Denmark

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
27-10-2020
Download Ciri produk (SPC)
27-10-2020
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
23-09-2014

Bahan aktif:

Insulin human

Boleh didapati daripada:

Novo Nordisk A/S

Kod ATC:

A10AC01

INN (Nama Antarabangsa):

insulin human (rDNA)

Kumpulan terapeutik:

Narkotika anvendt i diabetes

Kawasan terapeutik:

Diabetes Mellitus

Tanda-tanda terapeutik:

Behandling af diabetes mellitus.

Ringkasan produk:

Revision: 18

Status kebenaran:

autoriseret

Tarikh kebenaran:

2002-10-07

Risalah maklumat

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Bulgaria 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Bulgaria 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Bulgaria 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Czech 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Jerman 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Estonia 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Greek 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Inggeris 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Perancis 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Itali 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Latvia 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Lithuania 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Hungary 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Malta 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Belanda 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Poland 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Portugis 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Romania 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Slovak 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Slovenia 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Finland 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Sweden 27-10-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 23-09-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Norway 27-10-2020
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Iceland 27-10-2020
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 27-10-2020
Ciri produk Ciri produk Croat 27-10-2020

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen