Protaphane

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: dāņu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

Insulin human

Pieejams no:

Novo Nordisk A/S

ATĶ kods:

A10AC01

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

insulin human (rDNA)

Ārstniecības grupa:

Narkotika anvendt i diabetes

Ārstniecības joma:

Diabetes Mellitus

Ārstēšanas norādes:

Behandling af diabetes mellitus.

Produktu pārskats:

Revision: 18

Autorizācija statuss:

autoriseret

Autorizācija datums:

2002-10-07

Lietošanas instrukcija

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 27-10-2020
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 23-09-2014
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 27-10-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 27-10-2020
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 27-10-2020

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi