Protaphane

Země: Evropská unie

Jazyk: dánština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

Insulin human

Dostupné s:

Novo Nordisk A/S

ATC kód:

A10AC01

INN (Mezinárodní Name):

insulin human (rDNA)

Terapeutické skupiny:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapeutické oblasti:

Diabetes Mellitus

Terapeutické indikace:

Behandling af diabetes mellitus.

Přehled produktů:

Revision: 18

Stav Autorizace:

autoriseret

Datum autorizace:

2002-10-07

Informace pro uživatele

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele bulharština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu bulharština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení bulharština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 27-10-2020
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 23-09-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 27-10-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 27-10-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 27-10-2020
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 27-10-2020

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů