Protaphane

Страна: Европейски съюз

Език: датски

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Insulin human

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AC01

INN (Международно Name):

insulin human (rDNA)

Терапевтична група:

Narkotika anvendt i diabetes

Терапевтична област:

Diabetes Mellitus

Терапевтични показания:

Behandling af diabetes mellitus.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

autoriseret

Дата Оторизация:

2002-10-07

Листовка

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка български 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта български 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка български 23-09-2014
Листовка Листовка испански 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-10-2020
Листовка Листовка чешки 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-10-2020
Листовка Листовка немски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-10-2020
Листовка Листовка естонски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-10-2020
Листовка Листовка гръцки 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-10-2020
Листовка Листовка английски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-09-2014
Листовка Листовка френски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-10-2020
Листовка Листовка италиански 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-09-2014
Листовка Листовка латвийски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-09-2014
Листовка Листовка литовски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-10-2020
Листовка Листовка унгарски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-10-2020
Листовка Листовка малтийски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-09-2014
Листовка Листовка полски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-10-2020
Листовка Листовка португалски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-09-2014
Листовка Листовка румънски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-10-2020
Листовка Листовка словашки 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-10-2020
Листовка Листовка словенски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-09-2014
Листовка Листовка фински 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-10-2020
Листовка Листовка шведски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-10-2020
Листовка Листовка норвежки 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-10-2020
Листовка Листовка исландски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-10-2020
Листовка Листовка хърватски 27-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-10-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите