Protaphane

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
27-10-2020

Aktiv bestanddel:

Insulin human

Tilgængelig fra:

Novo Nordisk A/S

ATC-kode:

A10AC01

INN (International Name):

insulin human (rDNA)

Terapeutisk gruppe:

Narkotika anvendt i diabetes

Terapeutisk område:

Diabetes Mellitus

Terapeutiske indikationer:

Behandling af diabetes mellitus.

Produkt oversigt:

Revision: 18

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2002-10-07

Indlægsseddel

                43
B. INDLÆGSSEDDEL
44
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PROTAPHANE 40 IE/ML (INTERNATIONALE ENHEDER/ML) INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION I HÆTTEGLAS
humant insulin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
–
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
–
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
–
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
–
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Protaphane er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og
lang virkningsvarighed.
Protaphane anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos
patienter med sukkersyge (diabetes
mellitus). Sukkersyge er en sygdom hvor kroppen ikke producerer
tilstrækkeligt insulin til at
kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Protaphane kan hjælpe
med at forhindre
komplikationer fra din sukkersyge.
Protaphane begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at
du har injiceret det og virkningen
varer i ca. 24 timer. Protaphane gives ofte i kombination med
hurtigtvirkende insulinpræparater.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROTAPHANE
TAG IKKE PROTAPHANE
►
Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Protaphane, se
under punkt 6.
►
Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
se Oversigt over
alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4.
►
I insulininfusionspumper.
►
Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler. Hvert hætteglas har
en brudsikker
plastikbeskyttelseshætte. Hvis den ikke er i perfekt stand, når du
får hætteglasset, skal du
returnere hætteglasset til apoteket.
►
Hvis 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Protaphane 40 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension i
hætteglas.
Protaphane 100 internationale enheder/ml injektionsvæske, suspension
i hætteglas.
Protaphane Penfill 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i cylinderampul.
Protaphane InnoLet 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
Protaphane FlexPen 100 internationale enheder/ml injektionsvæske,
suspension i fyldt pen.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Protaphane hætteglas (40 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 internationale enheder.
1 ml suspension indeholder
40 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
1,4 mg).
Protaphane hætteglas (100 internationale enheder/ml )
1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane Penfill
1 cylinderampul indeholder 3 ml svarende til 300 internationale
enheder. 1 ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
Protaphane InnoLet/Protaphane FlexPen
1 fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 internationale enheder. 1
ml suspension indeholder
100 internationale enheder isophan (NPH) humant insulin* (svarende til
3,5 mg).
*Humant insulin er fremstillet i
_ Saccharomyces cerevisiae_
ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Protaphane indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis,
dvs. Protaphane er stort set
natriumfrit.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension.
Suspensionen er uklar, hvid og vandig.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Protaphane er indiceret til behandling af diabetes mellitus.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
DOSERING
Styrken af humant insulin angives i internationale enheder.
Protaphane dosering er indiv
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 27-10-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 27-10-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 23-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 27-10-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 27-10-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 27-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 27-10-2020

Søg underretninger relateret til dette produkt