Nevanac

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: เดนมาร์ก

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

nepafenac

มีจำหน่ายจาก:

Novartis Europharm Limited

รหัส ATC:

S01BC10

INN (ชื่อสากล):

nepafenac

กลุ่มบำบัด:

Oftalmologiske

พื้นที่บำบัด:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

สรุปสินค้า:

Revision: 17

สถานะการอนุญาต:

autoriseret

วันที่อนุญาต:

2007-12-11

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย บัลแกเรีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า บัลแกเรีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 29-02-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 29-02-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 29-02-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 29-02-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 29-02-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 29-02-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 29-02-2024

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร