Nevanac

Nchi: Umoja wa Ulaya

Lugha: Kidenmaki

Chanzo: EMA (European Medicines Agency)

Nunua Sasa

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi (PIL)
29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa (SPC)
29-02-2024

Viambatanisho vya kazi:

nepafenac

Inapatikana kutoka:

Novartis Europharm Limited

ATC kanuni:

S01BC10

INN (Jina la Kimataifa):

nepafenac

Kundi la matibabu:

Oftalmologiske

Eneo la matibabu:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Matibabu dalili:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Bidhaa muhtasari:

Revision: 17

Idhini hali ya:

autoriseret

Idhini ya tarehe:

2007-12-11

Taarifa za kipeperushi

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Soma hati kamili
                
              

Tabia za bidhaa

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Soma hati kamili
                
              

Nyaraka katika lugha zingine

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kibulgaria 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kibulgaria 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kibulgaria 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kihispania 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kihispania 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kihispania 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kicheki 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kicheki 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kicheki 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kijerumani 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kijerumani 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kijerumani 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiestonia 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiestonia 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiestonia 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kigiriki 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kigiriki 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kigiriki 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiingereza 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiingereza 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiingereza 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kifaransa 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kifaransa 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kifaransa 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiitaliano 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiitaliano 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiitaliano 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kilatvia 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kilatvia 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kilatvia 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kilithuania 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kilithuania 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kilithuania 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kihungari 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kihungari 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kihungari 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kimalta 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kimalta 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kimalta 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiholanzi 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiholanzi 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiholanzi 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kipolandi 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kipolandi 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kipolandi 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kireno 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kireno 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kireno 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiromania 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiromania 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiromania 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kislovakia 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kislovakia 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kislovakia 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kislovenia 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kislovenia 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kislovenia 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kifinlandi 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kifinlandi 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kifinlandi 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiswidi 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiswidi 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kiswidi 09-09-2016
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kinorwe 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kinorwe 29-02-2024
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kiaisilandi 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kiaisilandi 29-02-2024
Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi Kroeshia 29-02-2024
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa Kroeshia 29-02-2024
Ripoti ya Tathmini ya umma Ripoti ya Tathmini ya umma Kroeshia 09-09-2016

Tafuta arifu zinazohusiana na bidhaa hii

Tazama historia ya hati