Nevanac

Country: Европска Унија

Језик: Дански

Извор: EMA (European Medicines Agency)

Купи Сада

Активни састојак:

nepafenac

Доступно од:

Novartis Europharm Limited

АТЦ код:

S01BC10

INN (Међународно име):

nepafenac

Терапеутска група:

Oftalmologiske

Терапеутска област:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Терапеутске индикације:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Резиме производа:

Revision: 17

Статус ауторизације:

autoriseret

Датум одобрења:

2007-12-11

Информативни летак

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Карактеристике производа

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Документи на другим језицима

Информативни летак Информативни летак Бугарски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Шпански 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Чешки 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Немачки 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Естонски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Грчки 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Енглески 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Француски 29-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Француски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Италијански 29-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Италијански 29-02-2024
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Италијански 09-09-2016
Информативни летак Информативни летак Летонски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Литвански 29-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Литвански 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Мађарски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Мелтешки 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Холандски 29-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Холандски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Пољски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Португалски 29-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Португалски 29-02-2024
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Португалски 09-09-2016
Информативни летак Информативни летак Румунски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Словачки 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Словеначки 29-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Словеначки 29-02-2024
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Словеначки 09-09-2016
Информативни летак Информативни летак Фински 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Шведски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Норвешки 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Исландски 29-02-2024
Карактеристике производа Карактеристике производа Исландски 29-02-2024
Информативни летак Информативни летак Хрватски 29-02-2024

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Погледајте историју докумената