Nevanac

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Danca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

nepafenac

Mevcut itibaren:

Novartis Europharm Limited

ATC kodu:

S01BC10

INN (International Adı):

nepafenac

Terapötik grubu:

Oftalmologiske

Terapötik alanı:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terapötik endikasyonlar:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Ürün özeti:

Revision: 17

Yetkilendirme durumu:

autoriseret

Yetkilendirme tarihi:

2007-12-11

Bilgilendirme broşürü

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Bulgarca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Bulgarca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Bulgarca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 09-09-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 29-02-2024
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 29-02-2024
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 29-02-2024
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 29-02-2024
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hırvatça 09-09-2016

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin