Nevanac

Država: Europska Unija

Jezik: danski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
29-02-2024

Aktivni sastojci:

nepafenac

Dostupno od:

Novartis Europharm Limited

ATC koda:

S01BC10

INN (International ime):

nepafenac

Terapijska grupa:

Oftalmologiske

Područje terapije:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terapijske indikacije:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Proizvod sažetak:

Revision: 17

Status autorizacije:

autoriseret

Datum autorizacije:

2007-12-11

Uputa o lijeku

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 09-09-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 29-02-2024
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 29-02-2024
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 29-02-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 29-02-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog hrvatski 09-09-2016

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata