Nevanac

Country: Evrópusambandið

Tungumál: danska

Heimild: EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Vara einkenni Vara einkenni (SPC)
29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla (PAR)
09-09-2016

Virkt innihaldsefni:

nepafenac

Fáanlegur frá:

Novartis Europharm Limited

ATC númer:

S01BC10

INN (Alþjóðlegt nafn):

nepafenac

Meðferðarhópur:

Oftalmologiske

Lækningarsvæði:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Ábendingar:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Vörulýsing:

Revision: 17

Leyfisstaða:

autoriseret

Leyfisdagur:

2007-12-11

Upplýsingar fylgiseðill

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Vara einkenni

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill búlgarska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni búlgarska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla búlgarska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill spænska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni spænska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla spænska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill tékkneska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni tékkneska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla tékkneska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill þýska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni þýska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla þýska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill eistneska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni eistneska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla eistneska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill gríska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni gríska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla gríska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill enska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni enska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla enska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill franska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni franska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla franska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ítalska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni ítalska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ítalska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill lettneska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni lettneska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla lettneska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill litháíska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni litháíska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla litháíska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ungverska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni ungverska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ungverska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill maltneska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni maltneska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla maltneska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill hollenska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni hollenska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla hollenska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill pólska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni pólska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla pólska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill portúgalska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni portúgalska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla portúgalska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill rúmenska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni rúmenska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla rúmenska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvakíska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni slóvakíska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvakíska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvenska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni slóvenska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvenska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill finnska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni finnska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla finnska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill sænska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni sænska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla sænska 09-09-2016
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill norska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni norska 29-02-2024
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill íslenska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni íslenska 29-02-2024
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill króatíska 29-02-2024
Vara einkenni Vara einkenni króatíska 29-02-2024
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla króatíska 09-09-2016

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu