Nevanac

País: Unió Europea

Idioma: danès

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

nepafenac

Disponible des:

Novartis Europharm Limited

Codi ATC:

S01BC10

Designació comuna internacional (DCI):

nepafenac

Grupo terapéutico:

Oftalmologiske

Área terapéutica:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

indicaciones terapéuticas:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Resumen del producto:

Revision: 17

Estat d'Autorització:

autoriseret

Data d'autorització:

2007-12-11

Informació per a l'usuari

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari búlgar 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica búlgar 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública búlgar 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 29-02-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 29-02-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 29-02-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 29-02-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 09-09-2016
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 29-02-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 29-02-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 29-02-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 29-02-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 29-02-2024

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents