Nevanac

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
29-02-2024

Aktiv bestanddel:

nepafenac

Tilgængelig fra:

Novartis Europharm Limited

ATC-kode:

S01BC10

INN (International Name):

nepafenac

Terapeutisk gruppe:

Oftalmologiske

Terapeutisk område:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terapeutiske indikationer:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Produkt oversigt:

Revision: 17

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2007-12-11

Indlægsseddel

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 29-02-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 09-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 29-02-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 29-02-2024
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 29-02-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 29-02-2024
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 09-09-2016

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik