Nevanac

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Denmark

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Risalah maklumat Risalah maklumat (PIL)
29-02-2024
Ciri produk Ciri produk (SPC)
29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam (PAR)
09-09-2016

Bahan aktif:

nepafenac

Boleh didapati daripada:

Novartis Europharm Limited

Kod ATC:

S01BC10

INN (Nama Antarabangsa):

nepafenac

Kumpulan terapeutik:

Oftalmologiske

Kawasan terapeutik:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Tanda-tanda terapeutik:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Ringkasan produk:

Revision: 17

Status kebenaran:

autoriseret

Tarikh kebenaran:

2007-12-11

Risalah maklumat

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Bulgaria 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Bulgaria 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Bulgaria 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Czech 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Jerman 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Estonia 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Greek 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Inggeris 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Perancis 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Itali 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Latvia 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Lithuania 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Hungary 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Malta 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Belanda 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Poland 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Portugis 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Romania 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Slovak 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Slovenia 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Finland 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Sweden 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 09-09-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Norway 29-02-2024
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Iceland 29-02-2024
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 29-02-2024
Ciri produk Ciri produk Croat 29-02-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 09-09-2016

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen