Nevanac

国: 欧州連合

言語: デンマーク語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 (PAR)
09-09-2016

有効成分:

nepafenac

から入手可能:

Novartis Europharm Limited

ATCコード:

S01BC10

INN(国際名):

nepafenac

治療群:

Oftalmologiske

治療領域:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

適応症:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

製品概要:

Revision: 17

認証ステータス:

autoriseret

承認日:

2007-12-11

情報リーフレット

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット ブルガリア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ブルガリア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ブルガリア語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 英語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 09-09-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 29-02-2024
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 29-02-2024
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 29-02-2024
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 29-02-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 09-09-2016

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する