Nevanac

Krajina: Európska únia

Jazyk: dánčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

nepafenac

Dostupné z:

Novartis Europharm Limited

ATC kód:

S01BC10

INN (Medzinárodný Name):

nepafenac

Terapeutické skupiny:

Oftalmologiske

Terapeutické oblasti:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terapeutické indikácie:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Prehľad produktov:

Revision: 17

Stav Autorizácia:

autoriseret

Dátum Autorizácia:

2007-12-11

Príbalový leták

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 09-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 29-02-2024
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 29-02-2024
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 29-02-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 29-02-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 09-09-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov