Nevanac

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Dansk

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Selebaran informasi Selebaran informasi (PIL)
29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk (SPC)
29-02-2024

Bahan aktif:

nepafenac

Tersedia dari:

Novartis Europharm Limited

Kode ATC:

S01BC10

INN (Nama Internasional):

nepafenac

Kelompok Terapi:

Oftalmologiske

Area terapi:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Indikasi Terapi:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Ringkasan produk:

Revision: 17

Status otorisasi:

autoriseret

Tanggal Otorisasi:

2007-12-11

Selebaran informasi

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Bulgar 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Bulgar 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Bulgar 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 09-09-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 29-02-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 29-02-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 29-02-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 29-02-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 09-09-2016

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen