Nevanac

Nazione: Unione Europea

Lingua: danese

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Compra

Foglio illustrativo Foglio illustrativo (PIL)
29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica (SPC)
29-02-2024

Principio attivo:

nepafenac

Commercializzato da:

Novartis Europharm Limited

Codice ATC:

S01BC10

INN (Nome Internazionale):

nepafenac

Gruppo terapeutico:

Oftalmologiske

Area terapeutica:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Indicazioni terapeutiche:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Dettagli prodotto:

Revision: 17

Stato dell'autorizzazione:

autoriseret

Data dell'autorizzazione:

2007-12-11

Foglio illustrativo

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo bulgaro 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica bulgaro 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 29-02-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 09-09-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 29-02-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 09-09-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 29-02-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 09-09-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 29-02-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 09-09-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 29-02-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 09-09-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 29-02-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 09-09-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 29-02-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 09-09-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 29-02-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 09-09-2016
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 29-02-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 29-02-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 29-02-2024

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti