Nevanac

Pays: Union européenne

Langue: danois

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

nepafenac

Disponible depuis:

Novartis Europharm Limited

Code ATC:

S01BC10

DCI (Dénomination commune internationale):

nepafenac

Groupe thérapeutique:

Oftalmologiske

Domaine thérapeutique:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

indications thérapeutiques:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Descriptif du produit:

Revision: 17

Statut de autorisation:

autoriseret

Date de l'autorisation:

2007-12-11

Notice patient

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient bulgare 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation bulgare 09-09-2016
Notice patient Notice patient espagnol 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 09-09-2016
Notice patient Notice patient tchèque 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 09-09-2016
Notice patient Notice patient allemand 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 09-09-2016
Notice patient Notice patient estonien 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 09-09-2016
Notice patient Notice patient grec 29-02-2024
Notice patient Notice patient anglais 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 09-09-2016
Notice patient Notice patient français 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 09-09-2016
Notice patient Notice patient italien 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 09-09-2016
Notice patient Notice patient letton 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 09-09-2016
Notice patient Notice patient lituanien 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 09-09-2016
Notice patient Notice patient hongrois 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 09-09-2016
Notice patient Notice patient maltais 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 09-09-2016
Notice patient Notice patient néerlandais 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 09-09-2016
Notice patient Notice patient polonais 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 09-09-2016
Notice patient Notice patient portugais 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 09-09-2016
Notice patient Notice patient roumain 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 09-09-2016
Notice patient Notice patient slovaque 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 09-09-2016
Notice patient Notice patient slovène 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 09-09-2016
Notice patient Notice patient finnois 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 09-09-2016
Notice patient Notice patient suédois 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 09-09-2016
Notice patient Notice patient norvégien 29-02-2024
Notice patient Notice patient islandais 29-02-2024
Notice patient Notice patient croate 29-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 09-09-2016

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents