Nevanac

Страна: Європейський Союз

мова: данська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

nepafenac

Доступна з:

Novartis Europharm Limited

Код атс:

S01BC10

ІПН (Міжнародна Ім'я):

nepafenac

Терапевтична група:

Oftalmologiske

Терапевтична области:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Терапевтичні свідчення:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Огляд продуктів:

Revision: 17

Статус Авторизація:

autoriseret

Дата Авторизація:

2007-12-11

інформаційний буклет

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет болгарська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 29-02-2024
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 09-09-2016
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 29-02-2024
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 09-09-2016
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 29-02-2024
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 09-09-2016
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 29-02-2024
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 29-02-2024

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів