Nevanac

Страна: Европейский союз

Язык: датский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

nepafenac

Доступна с:

Novartis Europharm Limited

код АТС:

S01BC10

ИНН (Международная Имя):

nepafenac

Терапевтическая группа:

Oftalmologiske

Терапевтические области:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Терапевтические показания :

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Обзор продуктов:

Revision: 17

Статус Авторизация:

autoriseret

Дата Авторизация:

2007-12-11

тонкая брошюра

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра болгарский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 29-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 09-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 29-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 09-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 29-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 09-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 29-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 09-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 29-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 09-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 29-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 29-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 29-02-2024

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов