Nevanac

Země: Evropská unie

Jazyk: dánština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

nepafenac

Dostupné s:

Novartis Europharm Limited

ATC kód:

S01BC10

INN (Mezinárodní Name):

nepafenac

Terapeutické skupiny:

Oftalmologiske

Terapeutické oblasti:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terapeutické indikace:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Přehled produktů:

Revision: 17

Stav Autorizace:

autoriseret

Datum autorizace:

2007-12-11

Informace pro uživatele

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele bulharština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu bulharština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení bulharština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 09-09-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 29-02-2024
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 29-02-2024
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 29-02-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 29-02-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 09-09-2016

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů