Nevanac

Država: Evropska unija

Jezik: danščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni (PAR)
09-09-2016

Aktivna sestavina:

nepafenac

Dostopno od:

Novartis Europharm Limited

Koda artikla:

S01BC10

INN (mednarodno ime):

nepafenac

Terapevtska skupina:

Oftalmologiske

Terapevtsko območje:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terapevtske indikacije:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Povzetek izdelek:

Revision: 17

Status dovoljenje:

autoriseret

Datum dovoljenje:

2007-12-11

Navodilo za uporabo

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo bolgarščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka bolgarščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni bolgarščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 09-09-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 29-02-2024
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 29-02-2024
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 29-02-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 29-02-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni hrvaščina 09-09-2016

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov