Nevanac

Kraj: Unia Europejska

Język: duński

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

nepafenac

Dostępny od:

Novartis Europharm Limited

Kod ATC:

S01BC10

INN (International Nazwa):

nepafenac

Grupa terapeutyczna:

Oftalmologiske

Dziedzina terapeutyczna:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Wskazania:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Podsumowanie produktu:

Revision: 17

Status autoryzacji:

autoriseret

Data autoryzacji:

2007-12-11

Ulotka dla pacjenta

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta bułgarski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu bułgarski 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego bułgarski 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 29-02-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 29-02-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 29-02-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 29-02-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 29-02-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 09-09-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 29-02-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 29-02-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 29-02-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 29-02-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 09-09-2016

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów