Nevanac

Maa: Euroopan unioni

Kieli: tanska

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
29-02-2024

Aktiivinen ainesosa:

nepafenac

Saatavilla:

Novartis Europharm Limited

ATC-koodi:

S01BC10

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

nepafenac

Terapeuttinen ryhmä:

Oftalmologiske

Terapeuttinen alue:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Käyttöaiheet:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 17

Valtuutuksen tilan:

autoriseret

Valtuutus päivämäärä:

2007-12-11

Pakkausseloste

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 29-02-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 09-09-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 29-02-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 09-09-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 29-02-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 09-09-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 29-02-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 09-09-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 29-02-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 09-09-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 29-02-2024
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 09-09-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 29-02-2024
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 29-02-2024
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 29-02-2024

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia