Nevanac

País: Unión Europea

Idioma: danés

Fuente: EMA (European Medicines Agency)

Cómpralo ahora

Ingredientes activos:

nepafenac

Disponible desde:

Novartis Europharm Limited

Código ATC:

S01BC10

Designación común internacional (DCI):

nepafenac

Grupo terapéutico:

Oftalmologiske

Área terapéutica:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

indicaciones terapéuticas:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Resumen del producto:

Revision: 17

Estado de Autorización:

autoriseret

Fecha de autorización:

2007-12-11

Información para el usuario

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Leer el documento completo
                
              

Ficha técnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Información para el usuario Información para el usuario búlgaro 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica búlgaro 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública búlgaro 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario español 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica español 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública español 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario checo 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica checo 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario alemán 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica alemán 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública alemán 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario estonio 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica estonio 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública estonio 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario griego 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica griego 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario inglés 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica inglés 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública inglés 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario francés 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica francés 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública francés 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario italiano 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica italiano 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública italiano 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario letón 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica letón 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario lituano 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica lituano 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública lituano 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario húngaro 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica húngaro 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública húngaro 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario maltés 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica maltés 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública maltés 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario neerlandés 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica neerlandés 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública neerlandés 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario polaco 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica polaco 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario portugués 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica portugués 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública portugués 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario rumano 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica rumano 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario eslovaco 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica eslovaco 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública eslovaco 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario esloveno 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica esloveno 29-02-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública esloveno 09-09-2016
Información para el usuario Información para el usuario finés 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica finés 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario sueco 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica sueco 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario noruego 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica noruego 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario islandés 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica islandés 29-02-2024
Información para el usuario Información para el usuario croata 29-02-2024
Ficha técnica Ficha técnica croata 29-02-2024

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos