Nevanac

Country: Եվրոպական Միություն

language: դանիերեն

source: EMA (European Medicines Agency)

buyitnow

PIL PIL (PIL)
29-02-2024
SPC SPC (SPC)
29-02-2024
PAR PAR (PAR)
09-09-2016

active_ingredient:

nepafenac

MAH:

Novartis Europharm Limited

ATC_code:

S01BC10

INN:

nepafenac

therapeutic_group:

Oftalmologiske

therapeutic_area:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

therapeutic_indication:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

leaflet_short:

Revision: 17

authorization_status:

autoriseret

authorization_date:

2007-12-11

PIL

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                read_full_document
                
              

SPC

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

PIL PIL բուլղարերեն 29-02-2024
SPC SPC բուլղարերեն 29-02-2024
PAR PAR բուլղարերեն 09-09-2016
PIL PIL իսպաներեն 29-02-2024
SPC SPC իսպաներեն 29-02-2024
PAR PAR իսպաներեն 09-09-2016
PIL PIL չեխերեն 29-02-2024
SPC SPC չեխերեն 29-02-2024
PAR PAR չեխերեն 09-09-2016
PIL PIL գերմաներեն 29-02-2024
SPC SPC գերմաներեն 29-02-2024
PAR PAR գերմաներեն 09-09-2016
PIL PIL էստոներեն 29-02-2024
SPC SPC էստոներեն 29-02-2024
PAR PAR էստոներեն 09-09-2016
PIL PIL հունարեն 29-02-2024
SPC SPC հունարեն 29-02-2024
PAR PAR հունարեն 09-09-2016
PIL PIL անգլերեն 29-02-2024
SPC SPC անգլերեն 29-02-2024
PAR PAR անգլերեն 09-09-2016
PIL PIL ֆրանսերեն 29-02-2024
SPC SPC ֆրանսերեն 29-02-2024
PAR PAR ֆրանսերեն 09-09-2016
PIL PIL իտալերեն 29-02-2024
SPC SPC իտալերեն 29-02-2024
PAR PAR իտալերեն 09-09-2016
PIL PIL լատվիերեն 29-02-2024
SPC SPC լատվիերեն 29-02-2024
PAR PAR լատվիերեն 09-09-2016
PIL PIL լիտվերեն 29-02-2024
SPC SPC լիտվերեն 29-02-2024
PAR PAR լիտվերեն 09-09-2016
PIL PIL հունգարերեն 29-02-2024
SPC SPC հունգարերեն 29-02-2024
PAR PAR հունգարերեն 09-09-2016
PIL PIL մալթերեն 29-02-2024
SPC SPC մալթերեն 29-02-2024
PAR PAR մալթերեն 09-09-2016
PIL PIL հոլանդերեն 29-02-2024
SPC SPC հոլանդերեն 29-02-2024
PAR PAR հոլանդերեն 09-09-2016
PIL PIL լեհերեն 29-02-2024
SPC SPC լեհերեն 29-02-2024
PAR PAR լեհերեն 09-09-2016
PIL PIL պորտուգալերեն 29-02-2024
SPC SPC պորտուգալերեն 29-02-2024
PAR PAR պորտուգալերեն 09-09-2016
PIL PIL ռումիներեն 29-02-2024
SPC SPC ռումիներեն 29-02-2024
PAR PAR ռումիներեն 09-09-2016
PIL PIL սլովակերեն 29-02-2024
SPC SPC սլովակերեն 29-02-2024
PAR PAR սլովակերեն 09-09-2016
PIL PIL սլովեներեն 29-02-2024
SPC SPC սլովեներեն 29-02-2024
PAR PAR սլովեներեն 09-09-2016
PIL PIL ֆիններեն 29-02-2024
SPC SPC ֆիններեն 29-02-2024
PAR PAR ֆիններեն 09-09-2016
PIL PIL շվեդերեն 29-02-2024
SPC SPC շվեդերեն 29-02-2024
PAR PAR շվեդերեն 09-09-2016
PIL PIL Նորվեգերեն 29-02-2024
SPC SPC Նորվեգերեն 29-02-2024
PIL PIL իսլանդերեն 29-02-2024
SPC SPC իսլանդերեն 29-02-2024
PIL PIL խորվաթերեն 29-02-2024
SPC SPC խորվաթերեն 29-02-2024
PAR PAR խորվաթերեն 09-09-2016

view_documents_history