Nevanac

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: daneză

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Prospect Prospect (PIL)
29-02-2024

Ingredient activ:

nepafenac

Disponibil de la:

Novartis Europharm Limited

Codul ATC:

S01BC10

INN (nume internaţional):

nepafenac

Grupul Terapeutică:

Oftalmologiske

Zonă Terapeutică:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Indicații terapeutice:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Rezumat produs:

Revision: 17

Statutul autorizaţiei:

autoriseret

Data de autorizare:

2007-12-11

Prospect

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect bulgară 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului bulgară 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare bulgară 09-09-2016
Prospect Prospect spaniolă 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 09-09-2016
Prospect Prospect cehă 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 09-09-2016
Prospect Prospect germană 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 09-09-2016
Prospect Prospect estoniană 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 09-09-2016
Prospect Prospect greacă 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 09-09-2016
Prospect Prospect engleză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 09-09-2016
Prospect Prospect franceză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 09-09-2016
Prospect Prospect italiană 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 09-09-2016
Prospect Prospect letonă 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 09-09-2016
Prospect Prospect lituaniană 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 09-09-2016
Prospect Prospect maghiară 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 09-09-2016
Prospect Prospect malteză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 09-09-2016
Prospect Prospect olandeză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 09-09-2016
Prospect Prospect poloneză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 09-09-2016
Prospect Prospect portugheză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 09-09-2016
Prospect Prospect română 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 09-09-2016
Prospect Prospect slovacă 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 09-09-2016
Prospect Prospect slovenă 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 09-09-2016
Prospect Prospect finlandeză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 09-09-2016
Prospect Prospect suedeză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 09-09-2016
Prospect Prospect norvegiană 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 29-02-2024
Prospect Prospect islandeză 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 29-02-2024
Prospect Prospect croată 29-02-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 29-02-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 09-09-2016

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor