Nevanac

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: dāņu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

nepafenac

Pieejams no:

Novartis Europharm Limited

ATĶ kods:

S01BC10

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

nepafenac

Ārstniecības grupa:

Oftalmologiske

Ārstniecības joma:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Ārstēšanas norādes:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Produktu pārskats:

Revision: 17

Autorizācija statuss:

autoriseret

Autorizācija datums:

2007-12-11

Lietošanas instrukcija

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 09-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 29-02-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 29-02-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 29-02-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 09-09-2016

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi