Nevanac

国家: 欧盟

语言: 丹麦文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)
29-02-2024
产品特点 产品特点 (SPC)
29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 (PAR)
09-09-2016

有效成分:

nepafenac

可用日期:

Novartis Europharm Limited

ATC代码:

S01BC10

INN(国际名称):

nepafenac

治疗组:

Oftalmologiske

治疗领域:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

疗效迹象:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

產品總結:

Revision: 17

授权状态:

autoriseret

授权日期:

2007-12-11

资料单张

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 保加利亚文 29-02-2024
产品特点 产品特点 保加利亚文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 保加利亚文 09-09-2016
资料单张 资料单张 西班牙文 29-02-2024
产品特点 产品特点 西班牙文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 09-09-2016
资料单张 资料单张 捷克文 29-02-2024
产品特点 产品特点 捷克文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 09-09-2016
资料单张 资料单张 德文 29-02-2024
产品特点 产品特点 德文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 德文 09-09-2016
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 29-02-2024
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 09-09-2016
资料单张 资料单张 希腊文 29-02-2024
产品特点 产品特点 希腊文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 09-09-2016
资料单张 资料单张 英文 29-02-2024
产品特点 产品特点 英文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 英文 09-09-2016
资料单张 资料单张 法文 29-02-2024
产品特点 产品特点 法文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 法文 09-09-2016
资料单张 资料单张 意大利文 29-02-2024
产品特点 产品特点 意大利文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 09-09-2016
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 29-02-2024
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 09-09-2016
资料单张 资料单张 立陶宛文 29-02-2024
产品特点 产品特点 立陶宛文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 09-09-2016
资料单张 资料单张 匈牙利文 29-02-2024
产品特点 产品特点 匈牙利文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 09-09-2016
资料单张 资料单张 马耳他文 29-02-2024
产品特点 产品特点 马耳他文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 09-09-2016
资料单张 资料单张 荷兰文 29-02-2024
产品特点 产品特点 荷兰文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 09-09-2016
资料单张 资料单张 波兰文 29-02-2024
产品特点 产品特点 波兰文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 09-09-2016
资料单张 资料单张 葡萄牙文 29-02-2024
产品特点 产品特点 葡萄牙文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 09-09-2016
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 29-02-2024
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 09-09-2016
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 29-02-2024
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 09-09-2016
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 29-02-2024
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 09-09-2016
资料单张 资料单张 芬兰文 29-02-2024
产品特点 产品特点 芬兰文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 09-09-2016
资料单张 资料单张 瑞典文 29-02-2024
产品特点 产品特点 瑞典文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 09-09-2016
资料单张 资料单张 挪威文 29-02-2024
产品特点 产品特点 挪威文 29-02-2024
资料单张 资料单张 冰岛文 29-02-2024
产品特点 产品特点 冰岛文 29-02-2024
资料单张 资料单张 克罗地亚文 29-02-2024
产品特点 产品特点 克罗地亚文 29-02-2024
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 09-09-2016

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史