Nevanac

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: דנית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

nepafenac

זמין מ:

Novartis Europharm Limited

קוד ATC:

S01BC10

INN (שם בינלאומי):

nepafenac

קבוצה תרפויטית:

Oftalmologiske

איזור תרפויטי:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

סממני תרפויטית:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

leaflet_short:

Revision: 17

מצב אישור:

autoriseret

תאריך אישור:

2007-12-11

עלון מידע

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע בולגרית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר בולגרית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה בולגרית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע ספרדית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע גרמנית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע אסטונית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע יוונית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע אנגלית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע צרפתית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע איטלקית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע לטבית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע ליטאית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע הונגרית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע מלטית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע הולנדית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע פולנית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע רומנית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע סלובקית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע סלובנית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע פינית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע שוודית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 09-09-2016
עלון מידע עלון מידע נורבגית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 29-02-2024
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 29-02-2024
עלון מידע עלון מידע קרואטית 29-02-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 29-02-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה קרואטית 09-09-2016

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים