Nevanac

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: الدانماركية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

nepafenac

متاح من:

Novartis Europharm Limited

ATC رمز:

S01BC10

INN (الاسم الدولي):

nepafenac

المجموعة العلاجية:

Oftalmologiske

المجال العلاجي:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

الخصائص العلاجية:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

ملخص المنتج:

Revision: 17

الوضع إذن:

autoriseret

تاريخ الترخيص:

2007-12-11

نشرة المعلومات

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات البلغارية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج البلغارية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البلغارية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 09-09-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 29-02-2024
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 29-02-2024
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 29-02-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 29-02-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الكرواتية 09-09-2016

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات