Nevanac

Land: Europäische Union

Sprache: Dänisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

nepafenac

Verfügbar ab:

Novartis Europharm Limited

ATC-Code:

S01BC10

INN (Internationale Bezeichnung):

nepafenac

Therapiegruppe:

Oftalmologiske

Therapiebereich:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Anwendungsgebiete:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Produktbesonderheiten:

Revision: 17

Berechtigungsstatus:

autoriseret

Berechtigungsdatum:

2007-12-11

Gebrauchsinformation

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Bulgarisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Bulgarisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Bulgarisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Spanisch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Deutsch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Estnisch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Griechisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Englisch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Französisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Italienisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Lettisch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Litauisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Polnisch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Finnisch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 09-09-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Isländisch 29-02-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 29-02-2024
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 29-02-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 09-09-2016

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen