Nevanac

Ország: Európai Unió

Nyelv: dán

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

nepafenac

Beszerezhető a:

Novartis Europharm Limited

ATC-kód:

S01BC10

INN (nemzetközi neve):

nepafenac

Terápiás csoport:

Oftalmologiske

Terápiás terület:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terápiás javallatok:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Termék összefoglaló:

Revision: 17

Engedélyezési státusz:

autoriseret

Engedély dátuma:

2007-12-11

Betegtájékoztató

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató bolgár 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők bolgár 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők német 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 29-02-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 09-09-2016
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők román 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 29-02-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 09-09-2016
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 29-02-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 09-09-2016
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 29-02-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 29-02-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 29-02-2024

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése