Nevanac

국가: 유럽 연합

언어: 덴마크어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 (PAR)
09-09-2016

유효 성분:

nepafenac

제공처:

Novartis Europharm Limited

ATC 코드:

S01BC10

INN (International Name):

nepafenac

치료 그룹:

Oftalmologiske

치료 영역:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

치료 징후:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

제품 요약:

Revision: 17

승인 상태:

autoriseret

승인 날짜:

2007-12-11

환자 정보 전단

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 불가리아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 불가리아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 불가리아어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 09-09-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 29-02-2024
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 29-02-2024
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 29-02-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 29-02-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 09-09-2016

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기