Nevanac

Land: Den europeiske union

Språk: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Kjøp det nå

Preparatomtale Preparatomtale (SPC)
29-02-2024

Aktiv ingrediens:

nepafenac

Tilgjengelig fra:

Novartis Europharm Limited

ATC-kode:

S01BC10

INN (International Name):

nepafenac

Terapeutisk gruppe:

Oftalmologiske

Terapeutisk område:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Indikasjoner:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Produkt oppsummering:

Revision: 17

Autorisasjon status:

autoriseret

Autorisasjon dato:

2007-12-11

Informasjon til brukeren

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren bulgarsk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale bulgarsk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport bulgarsk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale spansk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale tysk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale estisk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale gresk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale fransk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale polsk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale finsk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale svensk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 09-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale norsk 29-02-2024
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 29-02-2024
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 29-02-2024
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 29-02-2024
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport kroatisk 09-09-2016

Søk varsler relatert til dette produktet

Vis dokumenthistorikk