Nevanac

Land: Europeiska unionen

Språk: danska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
29-02-2024

Aktiva substanser:

nepafenac

Tillgänglig från:

Novartis Europharm Limited

ATC-kod:

S01BC10

INN (International namn):

nepafenac

Terapeutisk grupp:

Oftalmologiske

Terapiområde:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terapeutiska indikationer:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Produktsammanfattning:

Revision: 17

Bemyndigande status:

autoriseret

Tillstånd datum:

2007-12-11

Bipacksedel

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel bulgariska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper bulgariska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport bulgariska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel spanska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel tyska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel estniska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel engelska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel franska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel italienska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel polska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel finska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel svenska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 09-09-2016
Bipacksedel Bipacksedel norska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 29-02-2024
Bipacksedel Bipacksedel isländska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 29-02-2024
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 29-02-2024
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 29-02-2024
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 09-09-2016

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik