Nevanac

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: danų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

nepafenac

Prieinama:

Novartis Europharm Limited

ATC kodas:

S01BC10

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

nepafenac

Farmakoterapinė grupė:

Oftalmologiske

Gydymo sritis:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Terapinės indikacijos:

Nevanac is indicated for: , prevention and treatment of postoperative pain and inflammation associated with cataract surgery;, reduction in the risk of postoperative macular oedema associated with cataract surgery in diabetic patients.

Produkto santrauka:

Revision: 17

Autorizacija statusas:

autoriseret

Leidimo data:

2007-12-11

Pakuotės lapelis

                33
B. INDLÆGSSEDDEL
34
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NEVANAC 1 MG/ML ØJENDRÅBER, SUSPENSION
nepafenac
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge NEVANAC
3.
Sådan skal du bruge NEVANAC
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
NEVANAC indeholder det aktive substans, nepafenac, og tilhører en
gruppe af lægemidler, der kaldes
non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).
NEVANAC er beregnet til voksne:
-
til at forebygge og lindre smerter og betændelseslignende tilstande
(inflammation) i øjet efter en
operation for grå stær (katarakt)
-
til at nedsætte risikoen for makulært ødem (hævelse i den bageste
del af øjet) efter en operation
for grå stær (katarakt) hos patienter med sukkersyge (diabetes).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NEVANAC
BRUG IKKE NEVANAC
-
hvis du er allergisk over for nepafenac eller et af de øvrige
indholdsstoffer i NEVANAC
(angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID-
præparater).
-
hvis du har haft astma, hudallergi eller en kraftig
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
næsen ved brug af andre NSAID-præparater. Eksempler på
NSAID-præparater er:
acetylsalicylsyre, ibuprofen,
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
NEVANAC 1 mg/ml øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml suspension indeholder 1 mg nepafenac.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver ml suspension indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Lys gul til lys orange homogen suspension, pH ca. 7,4.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
NEVANAC 1 mg/ml er indiceret til voksne til:
-
Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation
forbundet med
kataraktoperation
-
Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med
kataraktoperation hos
patienter med diabetes (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne inklusive ældre personer _
Til forebyggelse og behandling af smerte og inflammation er dosis 1
dråbe NEVANAC i
konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 3 gange dagligt
med start dagen før
kataraktoperationen. Der fortsættes på operationsdagen og de første
2 uger efter operationen.
Behandlingen kan forlænges til 3 uger efter operationen, som
foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en
ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.
Til nedsættelse af risikoen for makulært ødem efter
kataraktoperation hos patienter med diabetes er
dosis 1 dråbe NEVANAC i konjunktivalsækken i det/de pågældende
øje/øjne 3 gange dagligt med
start dagen før kataraktoperationen. Der fortsættes på
operationsdagen og i op til 60 dage efter
operationen som foreskrevet af lægen. Der bør dryppes en ekstra
dråbe 30 til 120 minutter før
operation.
_Særlige populationer _
_Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion _
NEVANAC er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nedsat
nyrefunktion. Nepafenac
elimineres primært gennem biotransformation, og den systemiske
eksponering er meget lav efter
topikal okulær administration. Det er ikke påkrævet at justere
dosis hos disse patienter.
3
_Pædiatr
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės čekų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 29-02-2024
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 09-09-2016
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės estų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės graikų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės anglų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 29-02-2024
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 09-09-2016
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės italų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės latvių 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 29-02-2024
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 09-09-2016
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės olandų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 29-02-2024
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 09-09-2016
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės suomių 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės švedų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės islandų 29-02-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 29-02-2024
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 29-02-2024

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją