Levetiracetam Teva

Land: Europeiska unionen

Språk: danska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
21-06-2023

Aktiva substanser:

levetiracetam

Tillgänglig från:

Teva B.V.

ATC-kod:

N03AX14

INN (International namn):

levetiracetam

Terapeutisk grupp:

Nervesystem

Terapiområde:

Epilepsi

Terapeutiska indikationer:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Produktsammanfattning:

Revision: 20

Bemyndigande status:

autoriseret

Tillstånd datum:

2011-08-25

Bipacksedel

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel bulgariska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper bulgariska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport bulgariska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel spanska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel tyska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel estniska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel engelska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel franska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel italienska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel polska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel finska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 19-08-2021
Bipacksedel Bipacksedel svenska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 04-08-2016
Bipacksedel Bipacksedel norska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 21-06-2023
Bipacksedel Bipacksedel isländska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 21-06-2023
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 21-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 21-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 19-08-2021

Sök varningar relaterade till denna produkt