Levetiracetam Teva

देश: यूरोपीय संघ

भाषा: डेनिश

स्रोत: EMA (European Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:

levetiracetam

थमां उपलब्ध:

Teva B.V.

ए.टी.सी कोड:

N03AX14

INN (इंटरनेशनल नाम):

levetiracetam

चिकित्सीय समूह:

Nervesystem

चिकित्सीय क्षेत्र:

Epilepsi

चिकित्सीय संकेत:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

उत्पाद समीक्षा:

Revision: 20

प्राधिकरण का दर्जा:

autoriseret

प्राधिकरण की तारीख:

2011-08-25

सूचना पत्रक

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

उत्पाद विशेषताएं

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

अन्य भाषाओं में दस्तावेज़

सूचना पत्रक सूचना पत्रक बुल्गारियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं बुल्गारियाई 21-06-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट बुल्गारियाई 19-08-2021
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्पेनी 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्पेनी 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक चेक 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक जर्मन 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक एस्टोनियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं एस्टोनियाई 21-06-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट एस्टोनियाई 19-08-2021
सूचना पत्रक सूचना पत्रक यूनानी 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं यूनानी 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक अंग्रेज़ी 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं अंग्रेज़ी 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़्रेंच 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़्रेंच 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक इतालवी 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं इतालवी 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लातवियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लातवियाई 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लिथुआनियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लिथुआनियाई 21-06-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट लिथुआनियाई 19-08-2021
सूचना पत्रक सूचना पत्रक हंगेरियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं हंगेरियाई 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक माल्टीज़ 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं माल्टीज़ 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पोलिश 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पुर्तगाली 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं पुर्तगाली 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक रोमानियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं रोमानियाई 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवाक 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवाक 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवेनियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवेनियाई 21-06-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट स्लोवेनियाई 19-08-2021
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़िनिश 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़िनिश 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्वीडिश 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्वीडिश 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक नॉर्वेजियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं नॉर्वेजियाई 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक आइसलैंडी 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं आइसलैंडी 21-06-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक क्रोएशियाई 21-06-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं क्रोएशियाई 21-06-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट क्रोएशियाई 19-08-2021

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें