Levetiracetam Teva

Country: Unjoni Ewropea

Lingwa: Daniż

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

levetiracetam

Disponibbli minn:

Teva B.V.

Kodiċi ATC:

N03AX14

INN (Isem Internazzjonali):

levetiracetam

Grupp terapewtiku:

Nervesystem

Żona terapewtika:

Epilepsi

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 20

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

autoriseret

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2011-08-25

Fuljett ta 'informazzjoni

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Bulgaru 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Bulgaru 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 21-06-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 19-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 21-06-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 19-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 21-06-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 19-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 21-06-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 19-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 21-06-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 19-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 21-06-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 19-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 21-06-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 19-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 21-06-2023
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 19-08-2021
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 21-06-2023
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 21-06-2023
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 21-06-2023

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott