Levetiracetam Teva

País: Unión Europea

Idioma: danés

Fuente: EMA (European Medicines Agency)

Cómpralo ahora

Ingredientes activos:

levetiracetam

Disponible desde:

Teva B.V.

Código ATC:

N03AX14

Designación común internacional (DCI):

levetiracetam

Grupo terapéutico:

Nervesystem

Área terapéutica:

Epilepsi

indicaciones terapéuticas:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Resumen del producto:

Revision: 20

Estado de Autorización:

autoriseret

Fecha de autorización:

2011-08-25

Información para el usuario

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Leer el documento completo
                
              

Ficha técnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Información para el usuario Información para el usuario búlgaro 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica búlgaro 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública búlgaro 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario español 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica español 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública español 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario checo 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica checo 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario alemán 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica alemán 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública alemán 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario estonio 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica estonio 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública estonio 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario griego 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica griego 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario inglés 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica inglés 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública inglés 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario francés 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica francés 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública francés 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario italiano 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica italiano 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública italiano 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario letón 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica letón 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario lituano 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica lituano 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública lituano 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario húngaro 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica húngaro 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública húngaro 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario maltés 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica maltés 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública maltés 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario neerlandés 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica neerlandés 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública neerlandés 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario polaco 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica polaco 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario portugués 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica portugués 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública portugués 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario rumano 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica rumano 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario eslovaco 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica eslovaco 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública eslovaco 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario esloveno 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica esloveno 21-06-2023
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública esloveno 19-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario finés 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica finés 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario sueco 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica sueco 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario noruego 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica noruego 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario islandés 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica islandés 21-06-2023
Información para el usuario Información para el usuario croata 21-06-2023
Ficha técnica Ficha técnica croata 21-06-2023

Buscar alertas relacionadas con este producto