Levetiracetam Teva

Država: Evropska unija

Jezik: danščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni (PAR)
19-08-2021

Aktivna sestavina:

levetiracetam

Dostopno od:

Teva B.V.

Koda artikla:

N03AX14

INN (mednarodno ime):

levetiracetam

Terapevtska skupina:

Nervesystem

Terapevtsko območje:

Epilepsi

Terapevtske indikacije:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Povzetek izdelek:

Revision: 20

Status dovoljenje:

autoriseret

Datum dovoljenje:

2011-08-25

Navodilo za uporabo

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo bolgarščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka bolgarščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni bolgarščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 19-08-2021
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 04-08-2016
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 21-06-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 21-06-2023
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 21-06-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 21-06-2023
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni hrvaščina 19-08-2021

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom