Levetiracetam Teva

Kraj: Unia Europejska

Język: duński

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

levetiracetam

Dostępny od:

Teva B.V.

Kod ATC:

N03AX14

INN (International Nazwa):

levetiracetam

Grupa terapeutyczna:

Nervesystem

Dziedzina terapeutyczna:

Epilepsi

Wskazania:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Podsumowanie produktu:

Revision: 20

Status autoryzacji:

autoriseret

Data autoryzacji:

2011-08-25

Ulotka dla pacjenta

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta bułgarski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu bułgarski 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego bułgarski 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 21-06-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 21-06-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 21-06-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 21-06-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 19-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 21-06-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 04-08-2016
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 21-06-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 21-06-2023
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 21-06-2023
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 21-06-2023
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 19-08-2021

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów