Levetiracetam Teva

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Danca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

levetiracetam

Mevcut itibaren:

Teva B.V.

ATC kodu:

N03AX14

INN (International Adı):

levetiracetam

Terapötik grubu:

Nervesystem

Terapötik alanı:

Epilepsi

Terapötik endikasyonlar:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Ürün özeti:

Revision: 20

Yetkilendirme durumu:

autoriseret

Yetkilendirme tarihi:

2011-08-25

Bilgilendirme broşürü

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Bulgarca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Bulgarca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Bulgarca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 19-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 04-08-2016
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 21-06-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 21-06-2023
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 21-06-2023
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 21-06-2023
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hırvatça 19-08-2021

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin