Levetiracetam Teva

Land: Europese Unie

Taal: Deens

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Bijsluiter Bijsluiter (PIL)
21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken (SPC)
21-06-2023

Werkstoffen:

levetiracetam

Beschikbaar vanaf:

Teva B.V.

ATC-code:

N03AX14

INN (Algemene Internationale Benaming):

levetiracetam

Therapeutische categorie:

Nervesystem

Therapeutisch gebied:

Epilepsi

therapeutische indicaties:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Product samenvatting:

Revision: 20

Autorisatie-status:

autoriseret

Autorisatie datum:

2011-08-25

Bijsluiter

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Bulgaars 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Bulgaars 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Bulgaars 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Spaans 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Duits 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Duits 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Engels 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Engels 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Frans 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Frans 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Pools 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Pools 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 19-08-2021
Bijsluiter Bijsluiter Fins 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Fins 21-06-2023
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 04-08-2016
Bijsluiter Bijsluiter Noors 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Noors 21-06-2023
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 21-06-2023
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 21-06-2023
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 21-06-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Kroatisch 19-08-2021

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten