Levetiracetam Teva

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Dansk

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Selebaran informasi Selebaran informasi (PIL)
21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk (SPC)
21-06-2023

Bahan aktif:

levetiracetam

Tersedia dari:

Teva B.V.

Kode ATC:

N03AX14

INN (Nama Internasional):

levetiracetam

Kelompok Terapi:

Nervesystem

Area terapi:

Epilepsi

Indikasi Terapi:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Ringkasan produk:

Revision: 20

Status otorisasi:

autoriseret

Tanggal Otorisasi:

2011-08-25

Selebaran informasi

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Bulgar 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Bulgar 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Bulgar 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 19-08-2021
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 04-08-2016
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 21-06-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 21-06-2023
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 21-06-2023
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 21-06-2023
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 19-08-2021

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini